Artificial Intelligence (AI)

Xây dựng sự hiểu biết về các khái niệm chính và tiềm năng của việc triển khai Trí tuệ nhân tạo

Mô-đun giới thiệu tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bằng việc sử dụng trí thông minh của máy móc, khi nó nhận thức được môi trường làm việc và thực hiện các hoạt động nhằm tối đa hóa khả năng đạt được các mục tiêu cụ thể.

Mô-đun này phù hợp với nhiều người; ví dụ, những người muốn có sự hiểu biết về AI để bắt kịp công nghệ trong thời đại mới, áp dụng trong việc quản lý, vận hành tổ chức hoặc học sinh, sinh viên muốn bổ sung kiến ​​thức vào các nghiên cứu học tập hoặc theo ngành nghề chuyên biệt.

Đề cương sơ bộ

Nội dung Chương trình học
Trí tuệ  nhân tạo (AI)  là gì?
 • Định nghĩa thuật ngữ Trí tuệ nhân tạo
 • Ba giai đoạn của AI: hẹp, trung bình, rộng
 • Các cột mốc quan trọng trong sự phát triển của AI
Cách AI vận hành?
 • Các nguyên tắc chính làm nền tảng cho AI: thuật toán, độ phức tạp, kinh nghiệm
 • Định nghĩa  Máy học và các đặc điểm chính
 • Định nghĩa mạng nơron và các đặc điểm chính
 • Định nghĩa học sâu và các đặc điểm chính
Các ví dụ phổ biến về AI
 • Xác định nhu cầu về AI trong các tổ chức và xã hội
 • Ví dụ về cách AI hỗ trợ khai thác dữ liệu
 • Ví dụ về cách AI hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Ví dụ về cách AI hỗ trợ việc ra quyết định
Ứng dụng AI: thách thức và tiềm năng
 • Nhận ra các hạn chế của AI
 • Nhận ra các nguyên tắc đạo đức cần cho hoạt động của AI: rõ ràng về mục đích, tính minh bạch, năng lực trong hoạt động
 • Tác động đối với xã hội và kinh tế của AI
 • Tiềm năng và tác động của AI đối với các lĩnh vực khác nhau
 • Việc áp dụng AI trong một kịch bản nhất định

Mục tiêu học tập

Mô-đun Trí tuệ nhân tạo bao gồm các học phần e-learning, sau đó là một bài kiểm tra chứng nhận ngắn gọn, góp phần mang đến một chương trình học chuyên nghiệp nhanh gọn, tập trung.

Sau khi học xong, học viên sẽ nắm được:

 • Nhận biết các giai đoạn và cột mốc phát triển của trí tuệ nhân tạo
 • Hiểu cách thức hoạt động của AI, bao gồm các nguyên tắc chính làm nền tảng cho AI
 • Xác định các thuật ngữ máy học, mạng nơ-ron và học sâu và các đặc điểm của từng lĩnh vực
 • Nhận ra các ví dụ về cách AI hỗ trợ khai thác dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ra quyết định

Nhận ra các giới hạn, tác động xã hội và kinh tế, cũng như tiềm năng của AI

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon