Big Data

Xây dựng sự hiểu biết về các khái niệm chính và tiềm năng của việc triển khai Dữ liệu lớn

Big Data (Dữ liệu lớn) là các tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp. Độ lớn đến mức các phần mềm xử lý dữ liệu truyền thống không có khả năng thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.

Big data và phân tích có thể được áp dụng trong nhiều vấn đề và nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Dữ liệu lớn (Big Data) trên thực tế đang được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, tạo những chuyển biến ấn tượng, giúp tăng hiệu quả và năng suất.

Đề cương sơ bộ

Nội dung Chương trình học
Dữ liệu lớn là gì?
 • Khái niệm về Dữ liệu lớn
 • Các giai đoạn chính trong sự phát triển của dữ liệu lớn
 • Các đặc điểm chính của dữ liệu lớn, như: khối lượng, vận tốc, sự đa dạng, tính biến thiên, tính xác thực, giá trị
 • Các xu hướng thúc đẩy việc mở rộng dữ liệu, như: trực tuyến, hoạt động của người tiêu dùng và tổ chức, Internet vạn vật IoT
 • Tiềm năng của dữ liệu lớn cho các tổ chức
Môi trường dữ liệu lớn
 • Các phương pháp tiếp cận và kỹ thuật lưu trữ dữ liệu lớn phổ biến
 • Các cách tiếp cận phổ biến để trực quan hóa dữ liệu lớn
Dữ liệu lớn trong thực tế
 • Các phương pháp tiếp cận để triển khai dữ liệu lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Ứng dụng dữ liệu lớn
 • Đầu tư vào nguồn lực và năng lực
 • Những thách thức trong ứng dụng Dữ liệu lớn: chất lượng dữ liệu, sự nhất quán, khả năng tương thích của hệ thống
 • Tiềm năng cung cấp dữ liệu lớn như một dịch vụ kinh doanh
 • Các cân nhắc về đạo đức như quản trị, bảo vệ dữ liệu
 • Các bước để khai thác dữ liệu lớn trong một kịch bản nhất định

Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập

Mô-đun Dữ liệu lớn bao gồm các học phần e-learning, sau đó là một bài kiểm tra chứng nhận ngắn gọn, góp phần mang đến một chương trình học chuyên nghiệp nhanh gọn, tập trung.
Sau khi học xong mô-đun, học viên sẽ nắm được:
• Hiểu thuật ngữ dữ liệu lớn và sự phát triển của nó, đồng thời nhận ra các yếu tố tác động đằng sau sự phát triển của dữ liệu lớn
• Nhận ra các khía cạnh chính của dữ liệu lớn liên quan đến công nghệ lưu trữ, phân tích và trực quan hóa
• Nhận ra các ví dụ về việc triển khai dữ liệu lớn trong một loạt các lĩnh vực
• Xem xét các vấn đề trong ứng dụng dữ liệu lớn: đầu tư, thách thức thực tế
• Biết được các bước để khai thác dữ liệu lớn trong tình huống cụ thể

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon