Cloud Computing

Xây dựng sự hiểu biết về khái niệm cũng như tiềm năng của Điện toán đám mây.

Mô-đun điện toán đám mây (cloud computing) giới thiệu về việc sử dụng các máy chủ từ xa thông qua kết nối Internet để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu, thay vì việc dùng máy chủ hoặc máy tính để lưu trữ.

Điện toán đám mây và dịch vụ đám mây là công nghệ phổ biến được sử dụng trong việc tạo ra tính linh hoạt, hiệu quả và cải tiến về công nghệ. Rất nhiều vị trí trong các ngành nghề đòi hỏi kiến thức về tiềm năng cũng như những lợi ích và thách thức đi kèm với việc triển khai công nghệ này.

1.1. Khung chương trình

Chủ đề Nội dung
 Chủ đề 1
 • Điện toán đám mây là gì
Chủ đề 2
 • Hạ tầng như một dịch vụ – Infrastructure as a Service (IaaS)
Chủ đề 3
 • Nền tảng như một dịch vụ – Platform as a Service (PaaS)
Chủ đề 4
 • Phần mềm như một dịch vụ – Software as a Service (SaaS)
Chủ đề 5
 • Phi máy chủ , Chức năng như một dịch vụ – Serverless, Function as a Service (FaaS)
Chủ đề 6
 • Các mô hình triển khai
Chủ đề 7
 • Ứng dụng

1.2. Kết quả đầu ra:

 • Hiểu được những khái niệm cơ bản liên quan đến điện toán đám mây
 • Hiểu được tính năng, lợi ích, hạn chế và đưa ra các ví dụ về Hạ tầng như một dịch vụ IaaS
 • Hiểu được tính năng, lợi ích, hạn chế và đưa ra các ví dụ về Nền tảng như một dịch vụ PaaS
 • Hiểu được tính năng, lợi ích, hạn chế và đưa ra các ví dụ về Phần mềm như một dịch vụ SaaS
 • Xác định tính năng và ví dụ của Chức năng như một dịch vụ FaaS
 • Hiểu được sự khác nhau giữa các mô hình điện đoán để áp dụng cho doanh nghiệp
 • Xem xét các giải pháp và mô hình phù hợp cho việc triển khai điện toán đám mây trong một bối cảnh hoặc tình huống cụ thể.
X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon