Điện toán và lập trình

Computing

Mô-đun này đưa ra các khái niệm và kỹ năng thiết yếu liên quan đến việc sử dụng tư duy tính toán và mã hóa để tạo ra các chương trình máy tính đơn giản.

Khi hoàn thành mô-đun này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các khái niệm chính liên quan đến điện toán và các thao tác lập trình
 • Nắm bắt và sử dụng các kỹ thuật tư duy tính toán như phân tích vấn đề, nhận dạng mẫu, trừu tượng hóa và
  dùng các thuật toán để phân tích một vấn đề và xây dựng các giải pháp
 • Viết, kiểm tra và sửa đổi các thuật toán cho một chương trình bằng sơ đồ và mã giả
 • Hiểu các nguyên tắc và thuật ngữ chính liên quan đến mã hóa và tầm quan trọng của cách thức xây dựng mã hóa 
 • Hiểu và sử dụng các cấu trúc lập trình như các biến, kiểu dữ liệu và logic trong lập trình
 • Cải thiện hiệu quả và chức năng bằng cách sử dụng phép lặp, câu lệnh có điều kiện, quy trình và hàm, cũng như các sự kiện và các lệnh trong một chương trình
 • Kiểm tra và gỡ lỗi một chương trình và đảm bảo nó đáp ứng yêu cầu trước khi được đưa vào sử dụng

Lợi ích thu được:

 • Nắm bắt các kỹ năng chính liên quan đến tư duy tính toán và mã hóa.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng tư duy tính toán và mã hóa.
 • Giới thiệu các khái niệm và kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng CNTT chuyên ngành.
 • Hỗ trợ phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề hữu ích cho mọi người.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và  chuyên viên máy tính trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

 

Nội dung Bộ kĩ năng
Thuật ngữ điện toán Các khái niệm chính
Phương pháp tư duy điện toán Phân tích vấn đề

Thuật toán

Làm quen với mã hóa Mở đầu

Các biến và kiểu dữ liệu

Xây dựng mã code Logic

Lặp lại

Điều kiện

Thủ tục và chức năng

Biến cố và các lệnh

Kiểm tra, gỡ lỗi và phát hành Chạy, kiểm tra, gỡ lỗi

Giải phóng dữ liệu

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon