Sử dụng hệ quản trị CSDL nâng cao

Adv Databases Copy

Mô-đun này là một chương trình cho phép học viên sử dụng nhiều công cụ nâng cao trong các ứng dụng cơ sở dữ liệu để quản lý và sắp xếp hệ thống thông tin khoa học hơn. Hoàn thành mô-đun, học viên sẽ lượng hóa được các chức năng của cơ sở dữ liệu, nhằm quản lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn.

Khi hoàn thành mô-đun này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các khái niệm chính về sử dụng hệ quản trị CSDL nâng cao.
 • Tạo ra sự liên kết cơ sở dữ liệu bằng các tính năng tạo bảng nâng cao và mối liên hệ giữa các bảng.
 • Thiết kế và sử dụng các truy vấn để tạo bảng, cập nhật, xóa và bổ sung thêm dữ liệu. Tinh chỉnh truy vấn bằng cách sử dụng ký tự đại diện, tham số và tính toán.
 • Sử dụng các công cụ điều khiển và biểu mẫu giúp định hình và cải thiện chức năng.
 • Thiết lập phần mềm quản lý báo cáo và tính toán. Tạo các báo cáo phụ và hỗ trợ việc trình bày báo cáo.
 • Nâng cao năng suất khi làm việc với các macro và sử dụng các tính năng liên kết và nhập liệu.

Lợi ích thu được:

 • Tăng cường sự tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu nâng cao.
 • Người dùng dễ dàng làm chủ các ứng dụng.
 • Cho phép người dùng truy xuất và tạo thông tin quản lý chất lượng cao hơn.
 • Cải thiện năng suất của người dùng.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và  chuyên viên máy tính trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Khái niệm về cơ sở dữ liệu Phát triển và sử dụng CSDL nâng cao
Bảng & Liên kết Trường & Liên kết cột
Câu hỏi Các loại câu hỏi

Phân tích câu hỏi

Biểu mẫu Kiểm soát
Báo cáo Kiểm soát

Trình bày

Hiệu suất Liên kết

Tự động hóa

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam

X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon