Thương mại điện tử (E – commerce)

Mô đun E-Commerce cung cấp các khái niệm cơ bản về thương mại điện tử, cách xây dựng, quản lý và phát triển kinh doanh trên nền tảng trực tuyến, trang mạng xã hội. 

Khi hoàn thành mô-đun này, thí sinh có thể:

  • Nắm được các khái niệm chính về thương mại điện tử, hệ sinh thái thương mại điện tử, tác động của thương mại điện tử đến kinh tế và xã hội.
  • Xác định các loại hình giao dịch thương mại điện tử chính và mô hình kinh doanh thương mại điện tử
  • Có kỹ năng cơ bản trong việc thiết lập cửa hàng trên nền tảng trực tuyến, nền tảng truyền thông xã hội.
  • Nắm được các công cụ tiếp thị thương mại điện tử thông dụng và cách đọc các chỉ số đo lường hiệu suất thương mại điện tử.

Nội dung sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Tổng quan và kế hoạch Tổng quan về Thương mại điện tử

Mô hình kinh doanh Thương mại điện tử

Cơ sở hạ tầng Thương mại điện tử • Nền tảng cửa hàng trực tuyến
• Nền tảng truyền thông xã hội
• Thị trường thương mại điện tử
Triển khai và xây dựng hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử  Cách thức triển khai và thực hiện
X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon