UNESCO công nhận ICDL là Khung đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT chuẩn quốc tế

Unesco101018

Unesco101018

Báo cáo mới nhất của UNESCO về “Khung tham chiếu quốc tế đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn 4.4.2” nhấn mạnh ICDL đáp ứng các tiêu chí về khung đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT chuẩn quốc tế.

Báo cáo của UNESCO được thực hiện thông qua việc thu thập cơ sở dữ liệu về trình độ sử dụng kỹ năng CNTT tối thiểu của đối tượng thanh thiếu niên và người trưởng thành dựa trên Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Báo cáo của UNESCO nhận định ICDL là khung đánh giá kỹ năng CNTT chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn DigComp 2.0 của Liên minh châu Âu. 

Báo cáo của UNESCO nhận định ICDL là khung đánh giá kỹ năng CNTT chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn DigComp 2.0 của Liên minh châu Âu. 

Báo cáo trên đồng thời xác định các phương thức hiện hành trong việc đánh giá năng lực CNTT theo từng cấp, từ địa phương, quốc gia đến chuẩn quốc tế, tham chiếu với Tiêu chuẩn đánh giá năng lực CNTT chuẩn châu Âu DigComp 2.0 của Liên minh châu Âu. Trên cơ sở tiêu chí được đề ra, UNESCO đã kết luận ICDL với 177 nội dung kiến thức đáp ứng tiêu chuẩn DigComp, là khung đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT chuẩn quốc tế. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp ICDL hoàn thiện quá trình ánh xạ các mô-đun với khung DigComp.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon